Høringssvar fra Opplysningskontoret for brød og korn

Dato: 08.04.2022

Vedlagt følger innspill til neste folkehelsemelding fra Opplysningskontoret for brød og korn (OBK). Innspillet er vedlagt som eget dokument.

Vedlegg