Høringssvar fra NHO Mat og Drikke

Dato: 19.04.2022

Viser til tidligere forsøk for opplasting av høringssvar fra NHO Mat og Drikke ved Petter Haas Brubakk.

Dette er ytterligere ett forsøk med samme innspill.

Se vedlegget.

Mvh,

Anna Karlsen

Vedlegg