Høringssvar fra Akademiet for yngre forskere

AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERES INNSPILL TIL REVISJON AV LANGTIDSPLANEN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING

Dato: 14.09.2017

Svartype: Uten merknad

Vedlegg