Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Høringssvar fra Akademiet for yngre forskere

AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERES INNSPILL TIL REVISJON AV LANGTIDSPLANEN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING

Dato: 14.09.2017
Svartype: Uten merknad

Vedlegg