Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning fra UiB

Dato: 01.07.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev av 18.02.2016 med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

Vedlagt følger innspill fra Universitetet i Bergen.

Innspillet er også sendt på e-post. 

Mvh,
Tommy Aarethun

Vedlegg