Historisk arkiv

Inntakskompetanse i bruk av IKT i den videregående skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Rapport om inntakskompetanse i bruk av IKT i den videregående skolen (Pdf-format)