Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 10.02.2021

Unio sender med dette inn svar på invitasjonen til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.

Vh Eli-Karin Flagtvedt

Unio

Vedlegg