Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-18/2018 – Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012

Justis- og beredskapsdepartementet viser til instruks GI-06/2012 Instruks om praksis etter utlendingsloven §§ 28 første ledd og 73 – retur til Sør- og Sentral-Somalia.

Departementet har besluttet at instruks GI-06/2012 skal oppheves.

Instruksen har blitt mindre relevant og anses ikke lenger nødvendig for Utlendingsdirektoratets vurdering av asylsøknader fra somaliske borgere. Instruksen var foranlediget av en dom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fra 2011, som vurderte retur til Mogadishu og muligheten for internflukt i øvrige deler av Sør- og Sentral-Somalia. Landinformasjon og situasjonen for øvrig i Somalia har endret seg siden dommen ble avsagt.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Unni-Mette Vårdal
                                                                                seniorrådgiver