Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Investeringsavgiftsloven

LOV-1969-06-19-67 Lov om avgift på investeringer mv.

Loven er opphevet - med unntak av §§ 6 (Oppgave over og innbetaling av avgift skjer som for merverdiavgift) og 7 (om overtredelse av denne lov eller av forskrifter gitt i medhold av loven) - av lov 21. desember 2000 nr. 114 (i kraft 1 okt 2002. §§ 6 og 7 oppheves fra det tidspunkt Kongen bestemmer).

Loven er opphevet - med unntak av §§ 6 (Oppgave over og innbetaling av avgift skjer som for merverdiavgift) og 7 (om overtredelse av denne lov eller av forskrifter gitt i medhold av loven) - av lov 21. desember 2000 nr. 114 (i kraft 1 okt 2002. §§ 6 og 7 oppheves fra det tidspunkt Kongen bestemmer).

Se loven på lovdata.no
Til toppen