Høringssvar fra Explorius Education AS

Internasjonal studentmobilitet

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Explorius Education jobber med High School utveksling og sender ungdommer til utlandet i vg2. Vi tar også i mot unddommer fra utlandet som ønsker å ta et år på skole i Norge. Mange av disse ungdommene reiser ut igjen i studietiden. De har fått et godt grunnlagt både på det sosiale og det faglige plan ved å reise ut allerede i 16-17 årsalderen. Explorius sitt innspill til høringsuttalelsen er at det også må jobbes med studentmobilitet på videregående nivå og ikke kun i høyere utdanning.Det er viktig å styrke internasjonaliseringen på videregående nivå!

Mvh

Beate Sletten, Country Manager, Explorius Education AS