Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 017064

Mer støtte til skolepenger i utlandet

Dato: 11.11.2018

Svartype: Med merknad

Som utvekslingstudent i Australia måtte jeg betale skolepenger til tross for at universitet her hjemme har utvekslingsavtale med universitet i Australia.

Grunnen for at jeg måtte betale skolepenger var fordi det er flere norske studenter som drar på utveksling til det australske universitetet enn australske studenter som kommer til oss (ubalanse).

Som student med A i snitt opplevede at jeg medstudenter med C i snitt fra f.eks. USA fikk dekt sine skolepenger gjennom et hav av støtteordinger (scholarships), så når de reiste hjem etter oppholdet hadde de null i lån.

Mange av de som ønsker å reise på utveksling tenker utveksling tidlig. F.eks mange reiser ikke ut før andre eller tredje studieår og må forberede TOEFL-eksamen som ofte er en av opptakskravene. Norge må bli bedre på å gi bedre støtte ordringer til de som virkelig gjør en god innsats og kan vise til gode karakteren ved søknad om utveksling.

Utover så er høyere utdanning i Australia hardere enn i Norge. Semesterne der er kortere og obligatoriske innleveringer er også en del av karakteren, så man må virkelig stå på fra første dag.

Sats mer på utveksling, det gir kompetanse og minner for livet.