Høringssvar fra Momento Education Norway

Videregående skole-utveksling på agendaen

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Det bes om tilbakemeldinger fra organisasjoner utenfor Universitet/høyskole, og her er vi som en godkjent utvekslingsorganisasjon, Momento Education, høyst relevant. Internasjonalisering og internasjonal studentmobilitet starter tidligere enn universitet og høyskole. Hver eneste år reiser det 1500+ elever på videregående skole på utveksling til andre land, hvor de tar 2. klasse året sitt ute, og får året godkjent. Dessverre ser vi en nedgang i antall studenter som velger å reise på utveksling i 2. klasse på videregående. 

Vi ber om at videregående skole - og utveksling - settes på agendaen. Krav og vilkår for utvekslingselever på videregående skole har de siste året komplisert det å ta et utvekslingsår, fra innstrammede regler i 2012, til lavere reisestøtte og ingen økning i borteboerstipend på veldig mange år

Det finnes en ordning for at VGS elever skal reise på utveksling, men likevel ser vi en nedgang på antall elever som velger å reise. Dette er det flere faktorer til, hvor blant annet en av disse er skolene. Vi mener at skolene bør være pålagt å gi ut informasjon om utveksling og hvilke muligheter som finnes. Dersom det er et politisk mål å få internasjonalisering inn i skolen, må det også starte med skolen for å informere om det til sine studenter. 

Det er en ordning i Norge, hvor alle utvekslingsorganisasjoner på være godkjent for at elevene skal kunne kvalifisere til stipend i Lånekassen. Vi i Momento Education er en av disse organisasjonene, og er godkjent av DIKU (tidligere SIU). Det er en ordning i Lånekassen, at dersom elevene får året sitt godkjent, kan de få stipend fra Lånekassen - som er en god ordning. Men når det er sånne ordninger, burde VGS også bli satt på agendaen for å se hvordan vi kan øke antallet elever som reiser på utveksling - få det på agendaen rett og slett. 

- Økonomisk - stipendet må øke

- Skolene må bli pålagt å gi ut informasjon om utvekslingsmuligheter på vgs

- Få VGS på politisk agenda - øke internasjonalisering i skolen

- At regelverket ikke skal være til hinder for at elever velger å ta et år i utlandet, allerede på vgs. 

 

Med vennlig Hilsen

Anna Knudsen

Country Manager

Momento Education Norway