Høringssvar fra STS Education AS

Utveksling på videregående skole vil være med på å øke utgående og inngående studentmobilitet under høyuere utdanning

Dato: 03.12.2018

Svartype: Uten merknad

STS Education mener det er ytterst viktig at det under denne høringen også blir tatt stilling til ut- og inngående mobilitet i den videregående opplæringen. 

Per i dag tilbys det en rekke muligheter for elever å reise ut som utvekslingsstudent under Vg2 og det er en stor etterspørsel for å reise ut også på ungdomsskole og Vg1. Vi mener det er en klar trend at de elever som fullfører utvekslingsopphold allerede på videregående skole er med på å skape kulturendringer og ikke minst er med på å øke antallet elever som velger å ta hele eller deler av sin utdanning i utlandet igjen under høyere utdanning. 

Dessverre har de siste årene vist til en negativ trend blandt antall elever som reiser ut på utveksling under sin videregående opplæring og vi mener det er flere årsaker til dette som man må ta stilling til:

1. Rådgivere/Studieveiledere trenger en presisering av hvordan godkjenne utvekslingsår i utlandet. Det bør også være en del av deres stillingsbeskrivelse å opplyse om mulighetene for utveksling under videregående opplæring. 

Vi opplever at flere skoler er positive, og andre svært negative noe som gjør at elever på forskjellige skoler for ulike muligheter. 

Vi opplever at flere videregående skoler ikke anbefaler elever å reise på utveksling da den norske skolen mister midler ved at elevene reiser ut. 

Det er også viktig å nevne her at flere skoler sier nei til å ta i mot innreisende utvekslingelever som kommer til Norge, dette spesielt for elever som kommer til Norge for å starte vår semester når inntaket er opp til hver enkelt skole og ikke går via inntakskontorene. 

2. Det bør åpnes for støtte fra Lånekassen for utveksling til utlandet både for elever på ungdomsskole og Vg1 - slik som muligheten er for elever som velger å reise ut på Vg2. Det er en stor etterspørsel for dette i markedet og vi tror at jo tidligere man reiser ut, jo større sannsynlighet er det for å øke en kulturendring for både det å reise ut men også for norske familier å ta i mot innreisende elever. 

3. Det er satt flere krav for å øke kvaliteten av utvekslingsprogrammene som tilbys fra Norge og prisen for å reise på utveksling har økt gjennom årene, derimot har ikke stipendordningen til Lånekassen økt mye og vi mener spesielt at stipendordningen og særlig grunnstipendet bør vurderes på nytt for å gi flere elever muligheten til å reise på utveksling. Utveksling på Vgs. bør ikke kun være en mulighet for elever med foresatte med god økonomi, men bør være et tilbud for alle. 

Det anbefales å etterspørre tall/dokumentasjon fra Lånekassen på hvor mange elever som reiste på utvekslingsopphold under sin videregående opplæring også har reist på utvekslingsopphold under høyere utdanning. 

Vi håper at det vil kunne bli tatt stilling til også utveksling på videregående opplæring under denne høringen.