Jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo: Konsekvensutredning

Tilleggsutredning

Jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo

Konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens kapittel VII-a

Tilleggsutredning

Jernbaneverket desember 1999

Dokumentet er lagret i linkdoc099005-990142#docPDF-format.

[ Dokumentet med bilder (NB! Ca. 10 MB)][ Dokumentet uten bilder (ca. 450 kb)]

Lagt inn 15. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen