Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Sysselmannen på Svalbard

Instruksens virkeområde er økonomi- og virksomhetsstyringen av Sysselmannen på Svalbard (SMS). Instruksen er bygd opp som et supplement til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelsene om økonomistyring i staten.

Instruks for Sysselmannen på Svalbard (PDF)