Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften)

Forskriften kan hentes i pdf-versjon her.

(Publisert 14. desember 2006)

Til toppen