Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt kartlagt kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner.

Les rapporten - TØI-rapport 1100/2010 "Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner" (pdf)