Kartlegging av oppgavefordelingen mellom kommunenes helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

15. februar 2006

Kartlegging av oppgavefordelingen mellom kommunenes helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 15. februar 2006