Kartlegging av oppgavefordelingen mellom kommunenes helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten

15. februar 2006

Kartlegging av oppgavefordelingen mellom kommunenes helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 15. februar 2006