Kartlegging av partnerskapsutviklingen i fylkene (regional)

Kartlegging av partnerskapsutviklingen i fylkene

Denne rapporten gjennomgår erfaringene fra de enkelte fylkene. Det har i tillegg vært ønskelig å foreta en kort oppsummering av internasjonale og nasjonale erfaringer knyttet til partnerskapsutvikling – både teoretiske bidrag og empirisk stoff. Denne gjennomgangen baserer seg i hovedsak på følgende publikasjoner:

  • Plan 6/2002.
  • ”Partnership Responses – Regional Governance in the Nordic States”, NordRegio 2002:6.
  • ”Local Partnerships for Better Governance”, OECD 2001.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av regional utviklingsprogrammer. Dok nr 3:04 (2001-2002).

Innholdsfortegnelse

1 Innledning

2 Kort gjennomgang av internasjonalt materiale

3 Norske erfaringer med regionale utviklingsprogrammer

4 Vedlegg til kartleggingen av partnerskapsutviklingen i fylkene

[ Hele rapporten i PDF-format ]