Kartlegging og rapportering av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen (PC-dekning/IKT-virksomhet)

Rapporten er utarbeidet i 2005 av Steinar Østerby på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Kartlegging og rapportering av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen (PC-dekning/IKT-virksomhet)

Les rapporten her (pdf-format)

Rapporten er utarbeidet i 2005 av Steinar Østerby på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.