Instruks for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Regjeringens instruks for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) ble fastsatt ved Kongelig resolusjon i statsråd 10. august 2018.