Kirkeloven

Lov 7. juni 1996 nr. 31om Den norske kirke (kirkeloven)

Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen