Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

Forslag til endringer i vegtrafikkloven. Rapport fra arbeidsgruppe mars 2009.

Rapporten ”Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven” blei avgitt til samferdselsministeren 19. mars 2009. Arbeidsgruppa gjer i rapporten framlegg om fleire endringar i vegtrafikklovgivinga knytt til ruspåverka køyring.

Rapporten ”Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven” blei avgitt til samferdselsministeren 19. mars 2009.

Arbeidsgruppa gjer i rapporten framlegg om fleire endringar i vegtrafikklovgivinga knytt til ruspåverka køyring.