Klimaeffekter av høyhastighetstog

Rapport om klimaeffekter av høyhastighetstog, utarbeidet av Econ Pöyry AS på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)

Se også rapport om nytte-kostnadsanalyser av høyhastighetstog i Norge