Kollektivbetjening av Fornebu - tilleggsutredning

Mars 2001

Kollektivbetjening av Fornebu - tilleggsutredning

Tilleggsutredning til konsekvensutredning av januar 2000
Med supplerende utredning til konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Sandvika

Disse dokumentene er lagret som PDF-filer. For å kunne lese dem må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Kollektivbetjening av FornebuForside, forord og innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

2 Bakgrunn, mål og premisser

3 Tiltaket

4 Teknisk-økonomisk plan - forprosjekt

5 Drift og marked, trafikk og kapasitet

6 Samfunnsøkonomi

7 Konsekvenser for samfunn

8 Konsekvenser for miljø og natur-ressurser

9 Sikkerhet i tunneler

10 Konsekvenser i anleggsfasen

11 Samlet vurdering

12 Oppfølgende undersøkelser

Vedlegg


Hele rapporten som ett stort dokument( pdf 8161 Kb)