Kommisjonen lanserer handlingsplan for å fremme språkopplæring

Kommisjonen presenterer handlingsplan for å fremme språkopplæring og lingvistisk mangfold.

Kommisjonen lanserer handlingsplan for å fremme språkopplæring

Handlingsplanen er rettet mot tre hovedområder hvor det er viktig med oppfølging: Å utvide potensialet i livslang språkopplæring for alle, øke kvaliteten i språkundervisningen og skape miljøer som fremmer språkopplæring og språklig mangfold. Handlingsplanen foreslår en rekke aktiviteter på europeisk nivå i perioden 2004-2006, aktivitetene har som mål å støtte tiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Mange av aktivitetene knyttes opp til EU-programmene Sokrates og Leonardo da Vinci, men det foreslås også aktiviteter utenfor disse.

Kommisjonens handlingsplan

For å forbedre arbeidet med tiltakene i handlingsplanen lyses det også ut prosjekter for å fremme språkopplæring og språklig mangfold. Les mer her.