Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommuneloven

LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

  • Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.

Hver kommune hører til ett fylke. Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen