Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 18.06.2019

Svartype: Med merknad

At politiet får tilgang til privat kommunikasjon av norske borgere uten fullmakt fra dommer må strengt reguleres slik at ordningen ikke misbrukes i fremtiden.

Det må også være strenge regler for utvlevering av kommunikasjon og metadata til etterettningstjenesten slik at det norske forsvar ikke driver etterettningsvirksomhet mot egne borgere.