Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 01.10.2019

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg