Høringssvar fra ICJ Norge

Dato: 01.10.2019

ICJ-Norge støtter utrederens utgangspunkter, herunder at lovhjemmelen begrenses til redningshandlinger. Eventuelle utvidelser for å avverge straffbare handlinger bør foretas i straffeprosessloven § 222d.

Slik forslaget fra Strandbakken er utformet, vil det omfatte de viktigste aktuelle hendelser innenfor redningsområdet, hvor det er behov for en mer spesifikk regulering av hjemmelsgrunnlaget for nødkommunikasjon. Følgelig støtter ICJ en bestemmelse av den art som er foreslått av utreder.

Vennlig hilsen

Erlend Balsvik

Fagutvalgsleder, ICJ Norges utvalg for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet