Høringssvar fra Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll