Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Dato: 01.10.2019

Hei,

Vedlagt følger høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Med vennlig hilsen

Hege H. Rønholt

seniorrådgiver

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sikkerhetsavdelingen

Seksjon analyse og regulering

Sentralbord: 22 82 46 00

Mobil: 905 70 081

www.nkom.no

Vedlegg