Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 23.09.2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen merknader til det fremlagte forslaget. Se vedlegg.

Vedlegg