Kompetansebase for EØS-finansieringsordningene

Lansering av norsk kompetansebase for samarbeid under EØS-finansieringsordningene (30.09.05)

Kompetansebase for EØS-finansieringsordningene

Utenriksdepartementet har i samarbeid med fagdepartementene utarbeidet en nettbasert informasjonsløsning for norsk kompetanse ift. EØS-finansieringsordningene. Kompetansebasen inneholder sider både for utdanning og forskning og har til hensikt å stimulere til samarbeid mellom fagmiljøer i mottakerlandene og Norge.

UFD oppfordrer alle fagmiljø til å gjøre seg kjent med kompetansebasen og bruke den overfor sine kontakter og samarbeidspartnere i de nye EU-landene. Ta gjerne kontakt med Stig Pedersen ( shp@ufd.dep.no) om dere har kommentarer til innholdet på utdannings- og forskningsområdet.

Lenke til kompetansebasen: http://odin.dep.no/europaportalen/english/eea/comp/bn.html