Kompetansekartlegging i barnehagesektoren

Høgskolen i Vestfold har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foretatt en kartlegging av kompetansebehovet i barnehagesektoren.

Høgskolen i Vestfold har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foretatt en kartlegging av kompetansebehovet i barnehagesektoren.

Kompetansekartlegging i barnehagesektoren

Erfaringer og resultater fra kompetanseprosjektet som Høgskolen i Vestfold har foretatt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, sammenfattes i rapporten "Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel". Ansvarlige for prosjektet har vært Thomas Moser, Turid Thorsby Jansen, Mari Pettersvold og Berit Aanderaa.

Rapporten finner du på Høgskolen i Vestfolds hjemmeside