Kongelig resolusjon 9. mai 2003

FORSKRIFT OM ENDRINGAR I FORSKRIFTER OM SAKSKOSTNADER, I INKASSOFORSKRIFTA OG I FORSKRIFT OM TVANGSSAL VED MEDHJELPAR

Justisdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Odd Einar Dørum

Ref nr: 16
Saksnr: 03/3610
Dato: 09.05.2003