Konsekvensutredninger: metodikk og databaser for innlegging av data; og vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III

Det er publisert to veiledere. Den ene veilederen presenterer anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data etter bestemmelsene i forskriftene om konsekvensutredning. Den andre omhandler vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III. Begge er gitt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i fellesskap. Veilederne er kommentarutgaver og blir oppdatert i løpet av 2016.

Konsekvensutredninger - anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data (pdf)

Vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om konsekvensutredninger (pdf)