Konseptvalgutredning av prosjekter på strekningen Arna - Bergen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Jernbaneverket og Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet levert en konseptvalgutredning (KVU) om veg- og jernbaneprosjekter på strekningen Arna - Bergen.

NB! På grunn av filstørrelsen er dokumentet delt i to