Konseptvalgutredning (KV): Transportsystemet i Nedre Glommaregionen

Konseptvalgutredningen er utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av Statens vegvesen Region øst.

Les utredningen (pdf)