Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsultasjoner med kommunesektoren

Rapport fra arbeidsgruppe.

Rapport fra arbeidsgruppe - Konsultasjoner med kommunesektoren


Innhold

1 Sammendrag

2 Bakgrunn og formål

3 Forholdet mellom staten og kommunesektoren

4 Konsultasjonsordninger i andre land

5 Kommunale oppgaver og andre tema som skal omfattes av en konsultasjonsordning

6 Årskalender for konsultasjoner

7 Organisering

8 Grunnlagsmateriale for konsultasjoner

9 Faktorer som påvirker økonomisk ramme og tjenesteproduksjon

10 Fordeling av inntektsrammen

11 Kvantitative mål-indikatorer og kvalitative mål-formuleringer

12 Vurdering av måloppnåelse

13 Utforming av fellesdokument

14 Videreutvikling av konsultasjonsordningen

Vedlegg 1 - konsultasjonsordninger i andre land24>

Vedlegg 2 - Vedlegg til kapittel 7

Vedlegg 3 - Vedlegg til kapittel 9


24 Fremstillingen bygger bl.a på White Paper on Consultation Procedures of Local and Regonal Authorities in Europe, CEMR Juni 1999; Anders Lidström: Kommunsystem i Europa. Publica, 1996; Informasjon hentet fra internettsidene til aktuelle organisasjoner og fra innspill fra forskere.

Lagt inn 18. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen