Kontradiksjon og verdighet

Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land. Av dr. juris Anne Robberstad.

Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Utredningen er skrevet av dr. juris Anne Robberstad, og er avgitt til Justisdepartementet 1. februar 2002.

Kontradiksjon og verdighet

Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Utredningen er skrevet av dr. juris Anne Robberstad, og er avgitt til Justisdepartementet 1. februar 2002.