Køprising i Bergen og Trondheim

Rapport fra Transportøkonomisk institutt

Samferdselsdepartementet har bedt Transportøkonomisk institutt oppdatere og sammenstille kunnskap om hva køprising kan bety for framkommelighet og andre forhold i Bergen og Trondheim.

Ill.Samferdselsdepartementet har bedt Transportøkonomisk institutt oppdatere og sammenstille kunnskap om hva køprising kan bety for framkommelighet og andre forhold i Bergen og Trondheim.

Rapporten er nå klar, og foreligger i elektronisk versjon for nedlasting:

Last ned rapporten "Køprising i Bergen og Trondheim - et alternativ på 20 års sikt?" (pdf)