Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131541

Dato: 18.08.2020

Det at høringsfristen er så kort, og at det ikke har vært tid til noen reell politisk debatt, er faktisk i strid med gjeldende genteknologilov.

Jeg ønsker å få høre politiske debatter rund forslaget, mer avklaring og mer tid for å tenke på. Derfor sier jeg nei til den første høringen.