Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109165

Dato: 03.08.2020

Dette er jeg totalt imot. Ingen menneskelig tvangsmanipulerin på meg eller andre.