Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463512

Dato: 05.08.2020

Jeg er IKKE villig til å være prøvekaning for utprøving av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19 !

NEI ! til at Norge skal styres av kriminelle typer som Bill Gates (Det er trygge sider på internet hvor man kan lese seg opp, trass i at ALT blir gjort for å sperre vekk folk som ikke sluker alt rått. Regjeringen ved Erna, har allerede gjort mye feil når det kommer til NAV ! Ikke fortsett med slike hastesaker som dette !