Høringssvar fra Bente Granerud

Dato: 18.08.2020

NEI, til eksperimentering av genteknologi på folk.
Jeg ønsker ikke at Norges befolkning
skal være prøvekaniner for genmanipulering.
GMO-mat er heldigvis forbudt i Norge fordi vi vet IKKE NOK om de skadelige langtidseffektene.
Å tillate GMO-legemidler, eller "vaksiner" som endrer et menneskes DNA, slik vaksineutviklere nå jobber med, er langt mer risikabelt enn GMO-mat og må ikke tillates.
GMO-vaksiner må ses på som eksperimentell medisinsk behandling ettersom det ikke kan dokumenteres at det er trygt, og den type behandling ble forbudt etter andre verdenskrig.
Mange internasjonale leger og medisinske eksperter går ut med sterke advarsler mot dette og kaller det uansvarlig og i strid med det de kjenner av medisinsk praksis for å ivareta sikkerhet.
Befolkningens rettssikkerhet rammes alvorlig dersom dette høringsforslaget tas til følge.
Jeg sier NEI til høringsforslaget.
Vennlig hilsen Bente Granerud