Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100223

Dato: 13.08.2020

Jeg motsetter meg GMO vaccin og andre legemidler som er av tvang! Det er min kropp og min helse! Dere må respektere mitt valg!