Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102140

Dato: 14.08.2020

Jeg er sterkt i mot en lov som kan føre til tvangsvaksinering, endring av lover ift genmanipulering osv