Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 712284

Dato: 09.08.2020

Nei.