Høringssvar fra Torbjørn Jensen

Dato: 05.08.2020

1. Bor vi i ett demokrati (folkestyre)?

Hvis vi skal late som at dette er tilfelle, så bør vel slike drastiske lovendringer som dette diskuteres med Folket, som er "statens" overhodet. Ja, hvis vi later som at vi bor i ett demokrati da, selvfølgelig.

2. Hvis Stortinget går bak ryggen vår og tillater at vi sprøytes fulle med stoff som kan endre vårt DNA; Betyr det da at hvis vi blir genetisk manipulert/klusset med, at vi går fra å være Guds frie naturlige skapeninger til å bli eid av de som har patent på DNA-endringene. Fordi man kan ikke eie hva som finnes naturlig i naturen, men man kan eie det man har endret ved hjelp av teknologi/patentert.

3. Er dette en del av opplegget som stortingsfolket stiller seg bak, som dere kaller en "FN-ledet verdensregjering"?

4. Hvis dette er bra for oss, hvorfor holdes alle de nye lovendringene deres hemmelig for folket?

Forstår vi ikke vårt eget beste, i deres øyne? Eller er dette ikke til vårt beste?