Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168889

Dato: 04.08.2020

Nei- dette er jeg sterkt imot. Dette må ikke tillates.